Przejdź do treści

Polityka prywatności i klauzula informacyjna

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.


Polityka plików Cookie

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego https://gsko.spiczyn.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego https://gsko.spiczyn.pl Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 2. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach  serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym https://gsko.spiczyn.pl  z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Klauzula informacyjna

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako "RODO") oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Realizując zatem obowiązek wynikający z treści art. 13 RODO, niniejszym uprzejmie informaujemy, iż:

Administratorem danych jest:

Wójt Gminy Spiczyn, adres: Urząd Gminy Spiczyn, Spiczyn 10 c, 21-077 Spiczyn.

Jak można się skontaktować i uzyskać więcej informacji?

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
Można skontaktować się:

 • listownie – na adres Administratora danych, dopisek ( np. Dane osobowe ),
 • e-mailem – adrian.dziura@lokalneogniwo.pl .

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe na potrzeby obsługi zapytań i udzielania odpowiedzi.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Logując się na Portalu życzy sobie Pani/Pan byśmy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na potrzeby obsługi działań, na które Pani/Pan wyraził zgodę na Portalu (przy każdej zgodzie opisany jest cel przetwarzania w momencie jej wyrażania. Zgodę można cofnąć w każdym czasie),
 • Art. 6 ust. 1 lit b RODO – na potrzeby realizacji umowy i obsługi procesów z nią związanych, a także w celu podjęcia czynności zmierzających do jej zawarcia,
 • Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w celu realizacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także na potrzeby realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności w oparciu o wskazane poniżej akty prawne: Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne , Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, czy też na potrzeby uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obsługa zapytań, skarg i wniosków.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy zarówno w okresie w jakim posiada Pani/Pan konto na Portalu jak i mamy prawo przechowywać historię Pani/Pana konta na Portalu przez okres czasu wymaganego przepisami prawa dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych do czasu przedawnienia roszczeń.

Kto ma dostęp do Pani/Pana danych?

Informujemy, że jako administrator mamy dostęp do Pani/Pana danych oraz w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych powierzyliśmy firmie e-Instytucja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kanarkowej 15 (02-818 Warszawa) obsługę informatyczną portalu. Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć także inne podmioty z nami współpracujące wyłącznie na potrzeby realizacji wykonywania zadań przez nas zleconych, a także podmioty upoważnione do przetwarzania danych na mocy przepisów prawa (np: organy wymiaru sprawiedliwości).

W jaki sposób można cofnąć zgodę wyrażoną w Portalu?

Prosimy o kontakt e-mailem na adres – adrian.dziura@lokalneogniwo.pl.

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora uzupełnienia swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zrealizowania celów wskazanych w trteści niniejszej klauzuli informacyjnej.

Sposób przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Nie będą także przekazywane do państw trzecich.

Informacja dodatkowa

Informujemy również, że Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Ułatwienia dostępu: